AngstChatten
Log ind på medlemssiderne
Indtast venligst adgangskode:


Log ind
Nyeste nummer af AngstAvisen er klar til download
AngstChatten
Opslag

Forskere, jounalister, studerende m.fl. søger angste...

Cool Kids behandlingsforløb

CEBU tilbyder i øjeblikket et mindre antal individuelle Cool Kids behandlingsforløb varetaget af studenterterapeuter til reduceret pris.
Læs mere

Slås du med social angst?

Invitation til deltagelse i forskningsprojekt

DR søger børn med fobier

Børn mellem 10 og 15 år søges

Gratis behandling for unge med socialfobi

CEBU tilbyder gratis gruppebehandling for unge med socialfobi i alderen 12 – 17 år

Rekruttering af forældre til afprøvningen af nyt spørgeskema

Forælder med angst? Gør os klogere på et nyudviklet spørgeskema.

Gratis behandling af socialfobi

Forskningsprojekt i RegionH

QR-kode
 
Personlighed – hvem bestemmer hvem du er?
Personlighed - hvem bestemmer hvem du erPersonlighed – hvem bestemmer hvem du er?
af Daniel Nettle
Dansk Psykologisk Forlag
ISBN 978 87 7706 637 5
Vejledende pris: 318 kr.

Af Susanne Mitchell Lindhard

Er man bundet af sin personlighed, eller kan man lave den om?

Dette og mange andre spørgsmål gives der svar på i denne bog om moderne personlighedspsykologi. Med fokus på nyere videnskabelige metoder gør bogen op med den evige diskussion om personlighedens rod i enten arv eller miljø, eller hvorledes forholdet er mellem disse to.

Uendeligt mange forskellige tests og teorier har gennem tiden været brugt til at beskrive personlighedstyper, og der har været stor mangel på konsensus på området. Så stor at man flere gange i forskning har tabt interessen for personlighedspsykologi. Det blev simpelthen for tåget et område.

Personlighedspsykologiens renæssance
Der er flere grunde til at personlighedspsykologien igen har vakt interesse. For det første har man fundet frem til en model til beskrivelse af personligheden, kaldet Fem-Faktor modellen, der er videnskabeligt funderet, og som psykologerne kan være enige om. De fleste af de begreber, der tidligere er blevet anvendt og målt, kan indordnes under Fem- Faktor modellens ramme, så der er ikke så meget tale om forkastelse af tidligere teorier, men mere om at skabe orden i kaos.

Den anden årsag til starten på en renæssance inden for personlighedspsykologi er de kæmpe fremskridt med hensyn til hjerneforskning, som især skyldes de nye scanningsmetoder, der gør det muligt uden operative indgreb, at se, præcist hvad der foregår i hjernen hvornår. Den tredje årsag er læren om genetik og genomik. Det menneskelige genoms (arvemasse) blev endeligt kortlagt i 2001. Dette har medført en stigende interesse for genetisk individualitet. Mange af de 25.000-30.000 gener findes i adskillige former, der afviger en smule fra hinanden. Denne voksende forskning i genetisk individualitet kan også føres tilbage til personlighed, eftersom denne til dels, og i langt højere grad end tidligere antaget, er bestemt af den genetiske variation, vi hver især er bærere af.

Hvad betyder det for angst?
Jeg skal ikke her gå i dybden med udregningsmodeller og tabeller, men blot kort referere til et par konklusioner bogen fremhæver i forhold til det at være disponeret for angst. Personlighedsmodellen Fem-Faktor har som én af de fem dimensioner ”Neuroticisme”. Personer med en høj score i denne gruppe er tilbøjelige til stress og bekymring og dermed også for angst. De er altså personer med en arvelig tilbøjelighed til en høj grad af følsomhed, lavt selvværd, stor ansvarsfølelse, arbejdsomhed, overfortolkning af negativitet og andet i samme genre.

Ligeledes kan man på hjerneforskningsområdet se at disse personlighedstyper har ændret aktivitet i visse områder af hjernen, fx området Amygdala, der registrerer faresignaler. Ligeledes tyder meget på, at en variation i serotonintransporteren spiller en væsentlig rolle for Neuroticisme, hvilket for nyligt er blevet understøttet af en ny type beviser, nemlig kombinationen af hjernescanning og molekylær genetik.

Hvad skal vi bruge det til?
Umiddelbart kunne det jo lyde, som om man er født med en bestemt personlighedstype og dermed ikke har en chance for at ændre på noget som helst? Men, det er nu ikke bogens budskab på nogen måde. Dels er der uendeligt mange kombinationsmuligheder inden for personlighedstype, og dels mener bogens forfatter, at det at få bevidsthed om egen personlighedstype er et gode og et væsentligt redskab til fremgang og livskvalitet. Bogens positive budskab er, at der til en hvilken som helst personlighedstype findes et miljø eller en niche, hvor tingene går op i en højere enhed. Kender man sin personlighedskonstellation, kan man skabe grobund for optimal trivsel ved rigtige valg af arbejds-, familie-, og fritidsliv. Det handler altså ikke om at lave om på sin personlighed, men i stedet tilpasse sit liv til den personlighed man nu engang har, sådan lidt forsimplet sagt.

Læs bogen, hvis du vil vide mere
Jeg har i denne anmeldelse kun ridset lidt i overfladen. Bogen er meget dybdegående og kommer med en lang række spændende forklaringer, blandt andet også omkring den menneskelige evolution.

Bogen henvender sig til alle med personlig eller faglig interesse i personlighedspsykologi. Den er ikke helt nemt læst, og man skal absolut ville det og ønske fordybelsen i stoffet. Når det er sagt, så er den heller ikke fyldt med fremmedord, eller konklusioner der er umulige at forstå. Den er skrevet i et brugervenligt sprog og uddyber grundigt og troværdigt hver eneste påstand, videnskab og tese. Så magter man at koncentrere sig i timevis om dybt teoretisk stof, vil man afgjort blive langt klogere på sig selv og de kort, man har på hånden ifølge den allernyeste forskning.

Bliv medlem af Angstforeningen
Støt vores indsats og nyd godt af medlemsfordelene.

Medlemskab koster kr. 250 årligt for downloadere af medlemsbladet. Vil du have bladet med posten, er kontingentet på kr. 300 årligt.

Læs mere Læs mere
Bestil et foredrag til din skole, institution eller arbejdsplads
Angstforeningens forum
Panic App
App til panikangste
Fås i iTunes
Copyright © 2010 | Angstforeningen | Peter Bangsvej 5B | 2000 Frederiksberg | tlf. 70 27 13 20 | CVR/SE nr.: 26401739