AngstChatten
Log ind på medlemssiderne
Indtast venligst adgangskode:


Log ind
Nyeste nummer af AngstAvisen er klar til download
AngstChatten
Opslag

Forskere, jounalister, studerende m.fl. søger angste...

Cool Kids behandlingsforløb

CEBU tilbyder i øjeblikket et mindre antal individuelle Cool Kids behandlingsforløb varetaget af studenterterapeuter til reduceret pris.
Læs mere

Slås du med social angst?

Invitation til deltagelse i forskningsprojekt

DR søger børn med fobier

Børn mellem 10 og 15 år søges

Gratis behandling for unge med socialfobi

CEBU tilbyder gratis gruppebehandling for unge med socialfobi i alderen 12 – 17 år

Rekruttering af forældre til afprøvningen af nyt spørgeskema

Forælder med angst? Gør os klogere på et nyudviklet spørgeskema.

Gratis behandling af socialfobi

Forskningsprojekt i RegionH

QR-kode
 
Kognitiv Terapi - Metoder i hverdagen
Kognitiv Terapi - Metoder i hverdagen
Henrik Tingleff
Books on Demand GmbH 2006
148 sider. Pris 150 kr.
ISBN 87-7601-067-9

Af Marie S. Andersen

Da jeg fik bogen i hænderne første gang, kastede jeg mig ivrigt over den og læste begejstret her og der, mens jeg tænkte, at jeg i anmeldelsen ville bruge ordet ”tanke-manual”. Men så kom jeg til et afsnit, hvor der står, at bogen ikke er en trin-for-trin manual. Den er derimod en introduktion og inspiration til arbejdet med de kognitive metoder som langt hen ad vejen - og efter megen træning – kan hjælpe en med at opnå dét, som er målet med ethvert kognitivt forløb: At bliver sin egen coach.

Når jeg alligevel fik den tanke at kalde bogen en manual, er det fordi den – ud over kort at forklare bl.a. hvad kognitiv terapi er - indeholder en enkel og systematisk gennemgang af, hvordan man arbejder med tanker for at mindske ubehag. For hver af de kognitive metoder forklares baggrunden og formålet med metoden. Herefter beskrives fremgangsmåden og endelig illustreres metoden med en eller flere cases. Man kan så udvælge den eller de metoder, der passer bedst til ens eget temperament og problemstilling.

En interessant ting ved denne bog er, at den også forklarer, hvad kognitiv terapi ikke er, og hvad der kan gå galt. Fx skal man ikke tænke ukritisk positivt, da man ikke får det bedre af en positiv forklaring, man ikke selv tror på. I værste fald kan ekstrem fokusering på positive tanker give lavt selvværd, fordi man erfarer, at de positive forventninger ikke er realistiske. Ligeledes skal man ikke se bort fra eventuelle grader af sandhed i sine negative tanker, men derimod arbejde på at løse de problemer, der er forbundet med disse sandheder. Dette er blot et par af de mange guldkorn.

Bogen, som er skrevet i et let forståeligt sprog, kan anvendes af bekymrede forældre, stressede forretningsmænd, nervøse studerende og personer med depressions-, angst- og selvværdsproblematikker, som ønsker inspiration til en spændende udviklingsproces enten på egen hånd eller ledsaget af en kognitiv terapeut. Den vil samtidig være et rigtig godt værktøj for psykologistuderende, terapeuter og rådgivningspersonale.

Jeg fristes til at skrive, at den er et must, som til enhver tid bør være tilgængelig i enhver husstand. De 150 kr. vil bestemt være givet godt ud!


Kognitiv Terapi - Metoder i hverdagen 2
Henrik Tingleff
Kognitivt Forlag, Kbh. 2008
150 sider.
ISBN 987-992524-1-1

Af Marie S. Andersen

I AngstAvisen 18, anmeldte vi bogen Kognitiv Terapi – Metoder i hverdagen. Denne bog er siden udkommet i en revideret udgave og hedder nu Kognitiv Terapi – Metoder i hverdagen 1. Efterfølgende er bogen Kognitiv Terapi – Metoder i hverdagen 2, kommet til, og den skal vi se nærmere på her.

Kognitiv Terapi – Metoder i hverdagen 2 fortsætter, hvor seriens første bog slap. Således præsenteres endnu et slaraffenland af en værktøjskasse.

Indledningsvist er det interessant, at forfatteren i kapitel 1 kommenterer en række fordomme, som man ofte hører om kognitiv adfærdsterapi (KAT). To af dem skal omtales her: Den første fordom går på, at KAT bare vil lære folk at se alting i et positivt lys, selv om situationen i virkeligheden er negativ. Men faktisk drejer det sig om at se tingene i et mere realistisk lys, og finde ud af, om de tanker, man har, stemmer overens med ”virkelighedens verden” eller ej.

Den anden fordom, som skal nævnes her, er, at KAT handler om overfladeproblemer og ikke gør meget for at ændre kernen i folks problemer. Imidlertid er det sådan, at når man arbejder med her-og-nu-oplevelser ændrer man samtidig de dybereliggende uhensigtsmæssige antagelser.

I de efterfølgende kapitler præsenteres så en række forskellige metoder. Herunder, hvordan man registrerer sine tanker. Tankerne kan være svære at få fat på, og det kræver, at man lærer at stille de rigtige spørgsmål og skelne tanker fra følelser. Der kigges også nærmere på, om de tanker, der løber gennem hovedet er realistiske, og vi lærer at undersøge beviser for og imod vores tanker eller såkaldte hypoteser.

I kapitel 5 handler det om adfærdseksperimenter, som bl.a. har til formål at teste hypoteser (tanker eller overbevisninger). Desuden gennemgås den kategori af adfærdseksperimenter, som kaldes eksponering, og som går ud på, at man gradvist vænner sig til at være i den angstprovokerende situation i stedet for at undgå den.

Kapitel 7 giver anvisninger på, hvordan man kan lave en egensession (en konsultation med sig selv som terapeut). Der gives anvisninger på to forskellige forløb. Det første forløb kan bruges parallelt med et egentligt terapiforløb, og det andet kan bruges som opfølgning efter et terapiforløb. Især vil mange nok have gavn af afsnittet om opfølgning, da det ofte sker, at man efter et endt terapiforløb, glemmer at holde sig selv fast i det, man har lært.

Endelig er kapitel 8 et meget nyttigt kapitel. Det handler nemlig om, hvordan man undgår tilbagefald! I kapitlet nævnes det, at perioder med tilbagefald er helt almindelige, og at de langtfra er ensbetydende med, at alt ens arbejde er spildt. Især hvis vi er stressede, kan det være svært at have overskud til at arbejde med sine tanker, og de ”gamle” negative følelser kan derfor let dukke op igen. En vigtig pointe er, at der ligesom ved fysisk træning skal mange gentagelser til af samme øvelse, før effekten indfinder sig – og herefter skal der laves vedligeholdende træning.

Og så kan jeg ikke lade være at nævne, at forfatteren også har humor, når han skriver at: Kognitiv terapi er som bekendt oprindeligt udviklet i USA og lige præcis der, behøver man nok ikke dette sidste råd. Men i Danmark er det absolut ikke uvæsentligt at nævne, at du skal huske at rose dig selv og fejre dine succeser.

Endelig rummer bogen en gengivelse af en autentisk kognitiv terapisession, så læseren har mulighed for at få indblik i, hvordan det foregår i praksis.

Alt i alt en rigtig god bog, der skal have mindst lige så meget ros som den første i serien.

Bliv medlem af Angstforeningen
Støt vores indsats og nyd godt af medlemsfordelene.

Medlemskab koster kr. 250 årligt for downloadere af medlemsbladet. Vil du have bladet med posten, er kontingentet på kr. 300 årligt.

Læs mere Læs mere
Bestil et foredrag til din skole, institution eller arbejdsplads
Angstforeningens forum
Panic App
App til panikangste
Fås i iTunes
Copyright © 2010 | Angstforeningen | Peter Bangsvej 5B | 2000 Frederiksberg | tlf. 70 27 13 20 | CVR/SE nr.: 26401739