AngstChatten
Log ind på medlemssiderne
Indtast venligst adgangskode:


Log ind
Nyeste nummer af AngstAvisen er klar til download
AngstChatten
Opslag

Forskere, jounalister, studerende m.fl. søger angste...

Cool Kids behandlingsforløb

CEBU tilbyder i øjeblikket et mindre antal individuelle Cool Kids behandlingsforløb varetaget af studenterterapeuter til reduceret pris.
Læs mere

Slås du med social angst?

Invitation til deltagelse i forskningsprojekt

DR søger børn med fobier

Børn mellem 10 og 15 år søges

Gratis behandling for unge med socialfobi

CEBU tilbyder gratis gruppebehandling for unge med socialfobi i alderen 12 – 17 år

Rekruttering af forældre til afprøvningen af nyt spørgeskema

Forælder med angst? Gør os klogere på et nyudviklet spørgeskema.

Gratis behandling af socialfobi

Forskningsprojekt i RegionH

QR-kode
 
Introduktion til ACT
Introduktion til ACTIntroduktion til ACT
af Susan Møller Rasmussen og
Ole Taggaard Nielsen
Dansk Psykologisk Forlag
ISBN 978 87 7706 551 4

Af Claus Sersar Thomsen

Forfatterne præsenterer i denne lille bog Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er en ny retning inden for tredje generation af kognitiv terapi, som man kalder det. ACT er en accept- og eksponeringsbaseret behandlingsform, som bygger på den nyeste psykologiske forskning på området.

En ACT-behandling har til hensigt at lære klienten at acceptere og give plads til følelser og være opmærksom på tanker uden at blive alt for involveret i dem, være bevidst nærværende i øjeblikket snarere end optaget af fortiden eller fremtiden og at fokusere på værdier og tage aktive skridt i retning af dem.

Mindfulness er en vigtig del af ACT. Evnen til at være i kontakt med nuet trænes, fordi det er en vigtig proces i udviklingen af psykologisk fleksibilitet. ACT handler om at tage imod det, som livet tilbyder, og peger på en vej ud af lidelse ved at rette fokus på det, som virkelig betyder noget i ens liv. Det kan til tider være forvirrende at læse bogen, når man er vant til traditionel kognitiv terapi, men kender man lidt til mindfulness, der også kan virke lidt abstrakt, er man allerede et stort skridt på vejen til at kunne forstå ACT.

ACT er en behandlingsform, der anvendes på tværs af mange symptombilleder som fx angst, OCD, PTSD, depression, misbrug kroniske smerter og spiseforstyrrelser. Frem for alt er ACT en særlig måde at være i verden på og som sådan til gavn og inspiration for alle mennesker.

ACT handler også om at kunne opøve en psykologisk fleksibilitet, så man bedre kan rumme sine følelser og ikke nødvendigvis forsøge at kæmpe mod de negative følelser. Ofte bider tanker sig bare mere og mere fast, jo mere man prøver at bekæmpe dem eller flygte fra dem. Budskabet med ACT er bl.a., at vi kan lære at acceptere det ubehag, der ikke kan ændres eller kontrolleres og at rumme det, uden at det vokser.

Målet med behandlingen i ACT er ikke at reducere symptomer, men derimod at arbejde hen imod en mere grundlæggende ændring af klientens perspektiv på sig selv og verden. Et andet vigtigt mål i terapien er, at klienten bliver mere klar over, hvad hans/hendes liv skal handle om, og hvilke personlige værdier man vægter højest.

Det kunne umiddelbart godt lyde, som om ACT-behandlere har givet op over for de negative tanker, når man læser bogen. Men sådan er det ikke. ACT-behandleren kan betragtes som en slags træner, der kan lære én, hvordan man kan træne sig i psykisk sundhed.

ACT er som anden kognitiv terapi korttidsterapi, så det er ikke meningen, at man skal gå i ACT-behandling i årevis. Og det er heller ikke sikkert, at det lige virker for dig. Hvis det ikke gør, kan man jo altid undersøge, hvad der er af andre terapiformer på markedet.

Introduktion til ACT er først og fremmest en guide til mennesker, der ønsker at gå ind i et ACT-forløb, men kan også læses af andre, der er interesseret i at lære ACT at kende.

Alt i alt en fin lille bog, der forklarer de grundlæggende principper i ACT – en terapiform vi helt sikkert vil komme til at høre meget mere til i fremtiden.

Bliv medlem af Angstforeningen
Støt vores indsats og nyd godt af medlemsfordelene.

Medlemskab koster kr. 250 årligt for downloadere af medlemsbladet. Vil du have bladet med posten, er kontingentet på kr. 300 årligt.

Læs mere Læs mere
Bestil et foredrag til din skole, institution eller arbejdsplads
Angstforeningens forum
Panic App
App til panikangste
Fås i iTunes
Copyright © 2010 | Angstforeningen | Peter Bangsvej 5B | 2000 Frederiksberg | tlf. 70 27 13 20 | CVR/SE nr.: 26401739