Velkommen til "læsernes spalte"
Her finder du artikler, kronikker m.m. i relation til emnet angst, som forskellige mennesker har ønsket at dele med besøgende på Angstforeningens hjemmeside. Er der noget, du finder særlig interessant og ønsker at kommentere/debattere, har du mulighed for dette i forlængelse af de forskellige indlæg.

Vi henstiller til, at alle holder en sober tone.

Har du en tekst, som du ønsker at offentliggøre, kan du sende en mail til . Skriv i emnefeltet: Læsernes Spalte. Vi kan ikke garantere, at alle tekster bliver slået op. Tekster som, indeholder reklamer eller kan virke anstødelige medtages ikke.

Teksterne udtrykker ikke nødvendigvis Angstforeningens holdninger og anbefalinger.
En uigennemskuelig behandlingsjungle

Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport ”Sygdomsbyrden i Danmark” er angst og depression de dyreste lidelser for samfundsøkonomien grundet overførselsindkomster og mistede arbejdsdage, men politikerne har alligevel ikke afsat flere penge til behandling af angst og skabt konstruktive tiltag. Som rådgiver i Angstforeningen kan jeg blive indigneret og frustreret over den jungle, som mennesker med angst skal trænge igennem for at få bedre alternativer end medicin fra lægen, som ofte kun er symptombehandling.


Af Ronnie Rasmussen, frivillig informationsmedarbejder og rådgiver i Angstforeningen


Uanset utallige dybe spadestik for at grave oplysninger frem om mulighederne for behandling af angst er jeg ofte endt med at sidde med hovedet fyldt af undren og følt, at end ikke dem, der har opfundet systemerne, helt ved, hvordan de skal navigere i dem. Det gør det meget svært at viderekommunikere de indhentede oplysninger. Alligevel prøver jeg at beskrive, hvorfor der bør afsættes flere penge til behandling af mennesker med angst i form af landsdækkende gennemskuelige tilbud.


Ventetid og uensartede behandlingstilbud
Når det kommer til behandlingstilbud mangler Angstforeningens rådgivere ofte noget konkret at henvise til. I mange tilfælde må vi nøjes med at henvise til lægen, som derefter sjældent har – eller ikke benytter sig af - andre muligheder end afprøvning af antidepressiv medicin eller andre typer psykofarmaka. Måske fordi lægen - lige som os andre - til tider kan have svært ved at finde hoved og hale i de forskellige tilbud.


Til det brogede patchwork af behandlingsmuligheder hører henvisning til psykologbehandling, men det kræver ufatteligt med tålmodighed. Et halvt års ventetid er ikke usædvanligt, når lidelsen er angst, mens flere andre psykiatriske diagnoser håndteres langt hurtigere og får den gennemsnitlige ventetid for psykiske lidelser til at se en lille smule mindre skræmmende ud. Med en henvisning og en alder, som i øvrigt skal være mellem 18 og 38 år, er det muligt at få ca. 60 procent i økonomisk støtte, hvilket desværre sjældent er tilstrækkeligt for eksempelvis kontanthjælpsmodtagere eller studerende på S.U.


I øvrigt kan psykologer med ydernummer kun afregne for i alt 277.000 kroner pr. kalenderår, når det gælder klienter med angst og depression. Dette betyder, at mange har opbrugt deres kvote før udgangen af året og derfor ikke kan modtage klienter med henvisning, før et nyt kalenderår starter. Man skal være opmærksom på, at det kan ske, at en psykolog opbruger sin kvote uden at have færdigbehandlet en klient. I den forbindelse fremgår det af Dansk Psykolog Forenings hjemmeside: ”Når du rammer omsætningsgrænsen, må du ikke behandle og afregne klienter henvist med angst og depression. Alle igangværende klienter henvist med depression og angst skal hjælpes til videre færdigbehandling hos en anden psykolog med ydernummer”. Citatet får lov at tale for sig selv.


Shared care er en anden mulighed, men selv om der rent faktisk har manglet deltagere til projektet, gik der lang tid, før jeg som rådgiver hørte om og kunne henvise til denne model. Dette er dog ikke så underligt i og med at stort set heller ingen kompetente adspurgte fagpersoner inden for psykiatrien og lægestanden kender til shared care. Heller ikke to sekretærer i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) eller for den sags skyld en sekretær fra en PsykInfo havde hørt om ordningen, da jeg kontaktede for at høre mere om udbredelsen af projektet.


Kort beskrevet er Shared Care behandling af patienter med ikke-psykotiske lidelser hos den praktiserende læge. Men diagnosticering og behandling foregår i tæt samarbejde med specialister i psykiatrien for eksempel fra sygehusenes psykiatriske afdelinger. Tilbudet findes over hele landet, men det er de færreste læger, der er tilknyttet ordningen.


Til gengæld har jeg ofte anbefalet regionernes pakkeforløb, hvortil lægen kan henvise mennesker med angst, hvis de vurderes som belastet af moderat eller svær angst, og kun hvis de har været igennem et tidligere terapeutisk forløb og indtaget to forskellige typer psykofarmaka. Takket være Psykiatrisk Dialogforum i Region Syddanmark ved jeg dog, at reglerne ikke behøver være helt firkantede, så man behøver ikke altid at opfylde kravene, hvis angsten er meget invaliderende.


Mange kommuner tilbyder kurset ”Lær at tackle angst og depression”, hvor to frivillige instruktører hjælper deltagerne med at lære at håndtere den psykiske sårbarhed. Kurserne har en del lighed med selvhjælpsgrupperne i eksempelvis Angstforeningens regi. Og der er tilsyneladende fornuftige resultater med den form for gensidig støtte, selvom instruktørerne ikke kan fungere som terapeuter eller udstede medicin. Det lyder faktisk ret gennemskueligt, men stort set ingen af de mennesker, der ringer til Angstforeningens rådgivning har hørt om kurser af den slags i deres hjemkommuner.


For ganske nylig underrettedes jeg også om forskningsprojektet COLLABRI, der ligner en pendant til Shared Care, men den mulighed forefindes kun i Region Hovedstaden.
Vender jeg igen blikket mod lægerne, der primært er uddannede i somatiske lidelser, og som jævnligt anklages for at udskrive for meget antidepressiv medicin, selvom de er fanget i en økonomisk bjørnefælde med mennesker med angst, finder vi endnu et dilemma. Den voldsomme kritik af antidepressiva skaber naturligvis frygt hos patienten, når der jævnligt dukker informationer op om øget selvmordsrisiko ved indtagelse af SSRI-præparater. En risiko, der har et mystisk modargument derved, at antallet af selvmord har været dalende i Danmark i de sidste mange år.


Børn og unge er endnu ringere stillet
Når området er børn og unge, anbefaler vi gerne Cool Kids og Chilled, men ventelisterne på den forskningsrelaterede behandling på Angstklinikken for Børn og Unge i Risskov er alenlang. Mange desperate forældre ringer til Risskov, fordi børnene ikke kan få angstbehandling igennem hverken kommunen, skolen eller PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Risskov henviser derfor til udvalgte lister med autoriserede psykologer.


Hvis forældrene ønsker Cool Kids eller Chilled, skal de være opmærksomme på, at behandlere kan udføre behandlingen uden nødvendigvis at være psykologer og uden at have været på kursus i metoderne. Cool Kids eller Chilled, udført af private behandlere, kræver, at forældre har penge stående på bankkontoen. Betalingstilbuddene i gruppeforløb koster nemlig omkring 4.500 kroner, mens individuel terapi er nogle tusinde kroner dyrere.


Der er evidens for positiv udvikling med denne behandling, men uden frirum i økonomien eller en sundhedsforsikring indskrænkes muligheden oftest til kontakt med PPR og eventuelt forskellige tilbud fra kommunerne. Det skal nævnes, at PPR i visse kommuner anvender Cool Kids.


I nogle få kommuner – eksempelvis Vejle og Køge – kan unge mellem 15 og 25 år få gratis psykologhjælp i form af fem gratis psykologsamtaler, hvilket har nedbragt antallet af indlæggelser i aldersgruppen på de psykiatriske afdelinger og mindsket frafaldsprocenten på ungdomsuddannelser, men ordningen kræver en heldig adresse.


Den 12. februar 2015 konkluderede Sundhedsstyrelsen i ”Notat vedrørende psykologbehandling til børn og unge med angst og depression”, at ”Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at danne en komplet oversigt over, hvilke tilbud der er til børn og unge i kommunerne, ej heller hvor mange børn der får tilbud og forebyggelsesydelser.” Summa summarum er der absolut heller ingen gennemskuelighed på børne- og ungeområdet.


Af Lov om Social Service, § 11.3, fremgår det, hvordan ressourcesvage familier kan få støtte. Men der står intet om hjælp til de ressourcestærke forældre, som ofte ringer til Angstforeningens rådgivning, fordi barnet eller den unge er så invalideret af angst, at den ene forælder i nogle tilfælde må tage orlov fra arbejdsmarkedet.


Der skal skabes en farbar vej
Det er ofte dybt frustrerende at fungere som rådgiver, når spørgsmålet drejer sig om behandlingstilbud, fordi viden om de begrænsede behandlingsmuligheder relateret til angst ofte skaber harme og lettere desperation. Folk har i mange tilfælde enten en forkert alder, en forkert adresse, har ikke tilstrækkelige økonomiske midler, eller de har ikke været igennem nok medicinering til, at vi kan anbefale de eksisterende tilbud.


Man må undre sig over, at politikerne, som ellers gerne vil stå på mål for øget effektivitet og besparelser, arbejder med et selvmodsigende koncept, når der er evidens for at hurtig behandling af angst giver langt større mulighed for fortsat kontakt med arbejdsmarkedet og dermed langt færre overførselsindkomster i modsætning til lange ventetider med utallige frustrationer.


På trods af den fuldstændigt uigennemskuelige situation opgiver jeg ikke funktionen som rådgiver. Men jeg erkender, at modstanderen i form af finansloven og en eklatant mangel på speciallæger m.v. er uovervindelig, hvis ikke politikerne beslutter sig for at bane en vej i den ufremkommelige behandlingsjungle og skabe en ensartet, landsdækkende og gennemskuelig indsats på området.

Kommentarer (4)

Emne: En uigennemskuelig behandlingsjungle
Sort
5/5 (4)
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggGoogle+Twitter
Gravatar
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star
Kate Skotte (Vordingborg) skrev ...
Kære Ronnie,
Hvor er det godt skrevet! - og fantastisk som du rammer plet i din beskrivelse af hvad det er for oplevelser man forbavset sidder tilbage med når man stifter bekendskab med "systemerne"- og hvad man ofte finder ved en tilfældighed.
Du skal have stor ros for din artikel, og også tak for du vil dele dine oplevelser med andre.
Kate Skotte,
Coach
- for sårbare unge voksne (18-30 år)
17 marts 2017 13.01
Gravatar
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star
M B (Odense) skrev ...
Jeg læser artiklen med tårer i øjnene. Den bekræfter desværre min egen frustrerende situation. Jeg har en datter på 14 år med angst. Vi har været 6 mdr. om at få diagnosen og en afklaring om hvilken hjælp der kunne tilbydes. Kommunen har 4 måneders behandlingstid. Lægen sagde, vi skulle vente på kommunen. Skolen kunne ikke hjælpe, men sendte os akut på psykiatrisk skadestue. De har efter 4 mdr stillet en diagnose, med hjælp fra PPR. Alt i mens, har jeg blot kunne se på, at det ... Læs mere
3 januar 2017 10.44
Gravatar
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star
Marie Särs Andersen (Frederiksberg) skrev ...
Hej M B - Tak for din kommentar! Jeg vil gerne i kontakt med dig - kunne jeg få dig til at maile til mig på marie@angstforeningen.dk Mange hilsner
Marie
4 januar 2017 04.55
Gravatar
Full StarFull StarFull StarFull StarEmpty Star
Lisa jensen skrev ...
Hej Jeg har netop læst dit indlæg og har fuld forståelse for hvor vanskeligt det er at få den rette hjælp regler er tunge og hjælpen er meget forskellig rundt om i landet. Jeg vil blot informere om at Collabri projektet stadig kører hovedstaden og såfremt ens læge er inkluderet kan der være behandlingsmulighed. Jeg er caremanager i projektet og vi har efterhånden behandlet mange mennesker med angst/ depression og med positiv effekt med psykoeducation og kognitiv terapi. Nogle har ... Læs mere
8 august 2016 21.08
Side 1 af 1

Tilføj kommentar

* Skal udfyldes
(offentliggøres ikke)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code PHP Quote Line Bullet Numeric Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
5000
Hvor ofte er der to torsdage i en uge.
 
Indtast svar:
 
Giv mig besked via mail om nye kommentarer.
 
Husk mine formulardata på denne computer
 
Jeg har læst og forstået privatlivspolitikken. *
 
Jeg har læst og er indforstået med vilkår og betingelser. *
 
 
Commentics

Bliv medlem af Angstforeningen
Støt vores indsats og nyd godt af medlemsfordelene.

Medlemskab koster kr. 250 årligt for downloadere af medlemsbladet. Vil du have bladet med posten, er kontingentet på kr. 300 årligt.

Læs mere Læs mere
Bestil et foredrag til din skole, institution eller arbejdsplads
Angstforeningens forum
Panic App
App til panikangste
Fås i iTunes
Copyright © 2010 | Angstforeningen | Peter Bangsvej 5B | 2000 Frederiksberg | tlf. 70 27 13 20 | CVR/SE nr.: 26401739